Až 1 zo 4 pacientov uvádza rok po operácii viac fyzických problémov ako predtým
Až 1 zo 4 pacientov uvádza rok po operácii viac fyzických problémov ako predtým
Anonim

Jeden zo siedmich pacientov pociťuje rok po operácii viac bolesti, fyzických a emocionálnych problémov ako pred operáciou a štvrtina má menšiu vitalitu. Toto sú kľúčové zistenia výskumnej štúdie s viac ako 400 pacientmi, ktorú zverejnil British Journal of Surgery online.

Vedci z Holandska hovorili s 216 ženami a 185 mužmi s priemerným vekom 54 rokov, ktorí podstúpili plánovanú operáciu, od plastickej až po ortopedickú.

Použili prieskum zdravia SF-36 na meranie bolesti, fyzického fungovania, duševného zdravia a vitality pred operáciou a šesť a 12 mesiacov po operácii každého pacienta. Výskumníci sa tiež pýtali pacientov, ako ďaleko sa posunuli smerom k 100% zotaveniu, šesť a 12 mesiacov po operácii.

"Naša štúdia ukázala, že slabé zotavenie bolo pomerne časté šesť a 12 mesiacov po operácii a dalo sa čiastočne vysvetliť rôznymi fyzickými a psychologickými faktormi," hovorí Dr Madelon Peters z Katedry klinickej psychologickej vedy na Maastrichtskej univerzite. "Zahŕňali akútnu pooperačnú bolesť a predchirurgickú úzkosť."

Kľúčové zistenia zahŕňali:

* Viac ako polovica pacientov (53 %) uviedla, že úroveň ich bolesti sa zlepšila 12 mesiacov po operácii a 29 % uviedlo, že sú stabilné, ale 17 % uviedlo väčšiu bolesť.

* Väčšina pacientov mala lepšie (43 %) alebo podobné (43 %) funkčné schopnosti po 12 mesiacoch, ale 14 % uviedlo, že ich funkčné schopnosti sa znížili.

* Po 12 mesiacoch malo 34 % pacientov lepšie duševné zdravie, 50 % sa nezmenilo a 16 % malo horšie duševné zdravie.

* Vitalita sa zvýšila u 39 % pacientov, zostala rovnaká u 37 % a po 12 mesiacoch klesla u 24 %.

* Pokiaľ ide o celkové zotavenie, pacienti uviedli, že ich priemerná úroveň zotavenia bola 79 % po šiestich mesiacoch a 82 % po 12 mesiacoch. Len 47 % pacientov dosiahlo takmer optimálne zotavenie – definované ako 90 % alebo viac – po 12 mesiacoch, pričom 15 % vníma svoje zotavenie na 50 % alebo menej.

„Náš výskum zistil, že 15 % pacientov rok po operácii stále hlásilo bolesť a fyzické a emocionálne problémy a 24 % malo pocit, že majú menšiu vitalitu ako pred operáciou,“hovorí Dr. Peters.

"Najsilnejším prediktorom intenzity bolesti pri sledovaní bola miera bolesti v prvých štyroch dňoch po operácii pacienta. Vyššia úroveň akútnej pooperačnej bolesti bola spojená aj s dlhodobým horším fyzickým fungovaním a celkovo vnímanou rekonvalescenciou. Vyššie hodnoty akútnej pooperačnej bolesti súviseli aj s horším dlhodobým fyzickým fungovaním a celkovo vnímanou rekonvalescenciou," vysvetlila.

„Zistili sme tiež významnú súvislosť medzi pacientmi, ktorí sa pred operáciou obávali následkov operácie a podpriemerným zlepšením fyzického fungovania a vitality pri sledovaní.

„Väčšina zmien v kvalite života súvisiacej so zdravím nastala počas prvých šiestich mesiacov po operácii, po ktorých sa zdalo, že stav pacientov zostáva stabilný.

"Je jasné, že je dôležité sledovať, ako sa pacienti zotavujú počas tohto obdobia, pretože spočiatku slabé zotavenie môže mať trvalé následky."

Populárna podľa tém