Nová cielená liečba pokročilého melanómu spojená s 80-percentnou mierou odpovede
Nová cielená liečba pokročilého melanómu spojená s 80-percentnou mierou odpovede
Anonim

Multicentrická štúdia dospela k záveru, že liečba novou cielenou terapiou s názvom PLX4032 (tiež nazývaná RG7204) viedla k výraznému zmenšeniu nádoru u 80 percent pacientov s pokročilým melanómom. Vyšetrovatelia z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a kolegovia z iných onkologických centier zverejnili svoje zistenia vo vydaní New England Journal of Medicine z 26. augusta.

„Metastatický melanóm je veľmi náročné ochorenie na liečbu a za posledných 20 rokov nedošlo k žiadnemu významnému terapeutickému pokroku. Zmenilo sa to, že sme sa dozvedeli, že polovica melanómov je závislá od mutovaného génu nazývaného BRAF; tento nový cielený liek inhibuje BRAF a vypína tieto nádory. Videli sme, že mnohé nádory sa rýchlo zmenšujú a u niektorých pacientov sa kvalita života dramaticky zlepšila, “povedal Paul Chapman, MD, hlavný autor štúdie a ošetrujúci lekár na oddelení melanómov a sarkómov v Memorial Sloan-Kettering. "Toto je začiatok personalizovanej medicíny pri melanóme."

Genetické mutácie v géne BRAF sa vyskytujú u 40 až 60 percent pacientov s melanómom a poskytli vyšetrovateľom možnosť otestovať cielenú liečbu tohto ochorenia. PLX 4032, ktorý sa zameriava na proteín BRAF a blokuje ho na bunkovej úrovni, je perorálny liek užívaný dvakrát denne.

Po multicentrickom skúšaní fázy I s eskaláciou dávky nasledovalo predĺženie skúšania s odporúčanou dávkou fázy II. Do časti štúdie s eskaláciou dávky bolo zaradených 55 pacientov. Skríning mutácií BRAF nebol požiadavkou na vstup do štúdie počas tejto fázy, ale s postupujúcim skúšaním bolo prospektívne identifikované rastúce percento pacientov s touto mutáciou. Neskôr bolo 32 ďalších pacientov, všetci s BRAF-pozitívnymi melanómami, liečených maximálnou tolerovanou dávkou v predĺženej fáze.

V skupine fázy I s eskaláciou dávky bolo zaznamenaných desať čiastočných odpovedí a jedna úplná odpoveď medzi 15 pacientmi s melanómom s mutáciami BRAF, ktorí boli liečení strednými až plnými dávkami lieku. Zmenšenie nádoru bolo pozorované na všetkých miestach metastatického ochorenia vrátane pečene, tenkého čreva a kostí. Trvanie odpovedí sa pohybovalo od 3,3 mesiaca do viac ako 19 mesiacov, pričom štyri odpovede stále prebiehali.

V rozšírenej skupine boli u 32 pacientov liečených plnou dávkou lieku pozorované dve úplné a 24 čiastočných odpovedí. K dnešnému dňu je v štúdii stále 16 z 32 pacientov a odhadovaný medián prežitia bez progresie u týchto pacientov je najmenej sedem mesiacov.

Vedľajšie účinky PLX4032 boli relatívne malé a zahŕňali vyrážku, nevoľnosť, fotosenzitivitu, únavu a kožné nádory nízkeho stupňa nazývané skvamocelulárny karcinóm, typ keratoakantómu. Tieto sa ľahko odstraňujú a v žiadnom prípade nespôsobili pacientom prerušenie liečby.

V súčasnosti prebieha skúška fázy III s PLX4032. Hlavný výskumník štúdie fázy III Dr. Chapman hovorí: „Nikdy sme nevideli 80-percentnú mieru odozvy pri melanóme alebo pri akomkoľvek inom solídnom nádore, takže je to pozoruhodné. Nádorové reakcie vyvolané PLX4032 však nie sú vždy dlhodobé a nevieme, či liečba skutočne zlepšuje celkové prežitie pacientov s melanómom. To sa snažíme zistiť v prebiehajúcej fáze III štúdie. Dúfame, že v budúcnosti skombinujeme PLX4032 s inými liekmi proti melanómu, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú.“

Podľa National Cancer Institute bolo v roku 2009 v Spojených štátoch diagnostikovaných viac ako 68 000 nových prípadov melanómu a viac ako 8 600 Američanov na túto chorobu zomrelo.

Populárna podľa tém